Nakup nove tehnološke opreme #3

Sredstva iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020 smo prejeli še za nakup novega dvoosnega krožnega žagalnega stroja – večlistni. Z novo tehnologijo dvoosnega krožnega žagalnega stroja bo z natančno nastavljenimi merami obdelovanec razžagan natančno na mero, s čimer se bo povečal spekter prodaje bolj kvalitetnih izdelkov z višjo dodano vrednostjo, ki so prilagojeni specifičnim zahtevam naročnikov, ker bo celoten razrez opravljen v enem prehodu na enem stroju pa bo zagotovljena tudi večja količina predelanega lesa (bolj nemoten, kontinuiran proizvodni proces). Z uporabo novega dvoosnega krožnega žagalnega stroja bo zagotovljen tudi boljši izkoristek vhodne surovine (lesa) in bolj specifični rezi dimenzij, kar bo zagotovilo širšo paleto različnih prizmiranih produktov.  

Nakup nove tehnološke opreme #2

Podjetje B o P d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020. Sredstva smo prejeli še za nakup novega enoosnega krožnega žagalnega stroja – večlistni – fiksni in mobilni ter novega čelilnika (stroj za čeljenje).

Podjetje B o P d.o.o. je pridobilo finančno pomoč iz naslova operacije »Naložbe v pred industrijsko predelavo lesa«, podukrepa 8.6. »Podpora za naložbe v gozdarske tehnologijo ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov« iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije 2014-2020, in sicer za nakup nove žagalne linije z vertikalno tračno žago, novega stroja za izdelavo sekancev in novega enoosnega krožnega žagalnega stroja.

Nakup nove tehnološke opreme #1

V našem podjetju večino prihodkov ustvarimo s proizvodnjo desk, plohov in moralov zahtevanih dimenzij (razrez in prodaja lesa po naročilu), ukvarjamo pa se tudi z izdelavo različnih vrst nepovratnih palet. Zelo smo ponosni na hitro odzivnost do potreb naših kupcev in sposobnost prilagajanja njihovim specifičnim željam in zahtevam, in sicer tako glede kvalitete kot dimenzij žaganega lesa, zagotavljamo pa tudi lastno dostavo izdelkov, s čimer smo za naše kupce še bolj prilagodljivi.

Zaradi sodobnih zahtev zagotavljanja kakovosti in produktivnosti smo se odločili za nadaljnje korake pri razrezu lesa, kjer je celotni proizvodni proces bolj avtomatiziran in natančen. Z nakupom nove tehnološke opreme smo nadgradili obstoječa področja proizvodnje tako po obsegu kot po kvaliteti. Poleg razširitve našega proizvodnega programa (začetek prodaje lesnih sekancev) nam je nova tehnološka oprema omogočila tudi večjo konkurenčnost in natančnejšo izdelavo na vseh obstoječih področjih delovanja in večje proizvodne kapacitete ter boljše pogoje za delo. Z novo tehnologijo je z natančno nastavljenimi merami zagotovljen boljši izkoristek vhodne surovine (lesa) in bolj natančni rezi dimenzij, zaradi visoke točnosti reza z novo žagalno linijo pa je zagotovljen prihranek pri času tudi pri nadaljnji obdelavi razžagancev na drugih namenskih strojih. Zaradi povečanih kapacitet kot posledica investicije, smo se v preteklih letih tudi kadrovsko močno okrepili.

Evropska komisija EKSRP

Program razvoja podeželja

Close Menu