Smo mlado, perspektivno podjetje. Z nakupom žage za razrez hlodovine smo začeli svojo dejavnost izvajati v leto 2004. Že v prvih letih se je pokazalo veliko zanimanje po tovrstnih storitvah na našem območju in v letu 2008 smo ustanovili družbo B o P d.o.o., ki od takrat vztrajno raste in se širi tudi preko državnih meja.

Glavna dejavnost, s katero se ukvarjamo, je žaganje lesa. Proizvodni program podjetja lahko v grobem razdelimo na dve večji skupini in sicer razrez in prodaja žaganega lesa (npt: deske, plohi, morali itdr.) ter izdelava palet.

Za vse naše izdelke je značilno, da so visoke kvalitete in izdelani v skladu s specifičnimi zahtevami naročnikov, kar se odraža pri dolgoletnem uspešnem sodelovanju z našimi največjimi kupci. Zelo smo ponosni na hitro odzivnost na potrebe naših kupcev in sposobnost prilagajanja njihovim specifičnim željam in zahtevam tako glede kvalitete kot tudi dimenzij žaganega lesa. Za naše produkte zagotavljamo tudi lastno dostavo, s čimer smo za naše kupce še bolj zanimivi.

V letu 2013 smo investirali v postavitev sušilne naprave, za katero smo pridobili nepovratna sredstva in se leto kasneje certificirali po standardu ISPM 15 za termično obdelavo lesa. V vseh teh letih smo imeli veliko tudi manjših investicij, ki so se odražala v nakupu manjših delovnih strojev ali prevoznih sredstev, v letu 2017 pa je sledil nakup nove in zmogljivejše večlistne krožne žage. V letu 2018 je sledila investicija v novo tračno žago, s katero so se povečale proizvodne kapacitete za cca. 70 %. Del investicije je bil tudi mlin za mletje sekancev, ki predstavlja možnost izkoristka odpadnega lesa. Proizvodne kapacitete so se z navedenimi investicijami močno povečale. Temu, torej masovni proizvodnji spodbudno naklonjeno pa je tudi tržno povpraševanje, pri čemer vse več slednjega prihaja iz tujine.

Poslanstvo in vizija

Kljub razmeroma težkim razmeram na področju lesno predelovalne industrije se naše podjetje srečuje z nenehnim povečevanjem povpraševanja po naših izdelkih oziroma storitvah. Proizvodni program, ki ga izvajamo, je že sedaj razmeroma široko razvejan, v prihodnje pa ga želimo še izboljšati oziroma nadgraditi. V ta namen smo v letu 2019 izvedli tudi postopek pridobivanja certifikata FSC za dokazovanje sledljivosti oz. izvora lesa, ki poleg že pridobljenega ISPM 15 standarda dodatna referenca za naše izvozno usmerjeno podjetje. Prav tako ves čas investiramo tudi v dodatne pokrite površine za širitev proizvodnje.

Z realiziranimi aktivnostmi v preteklih letih smo postavili dobre temelje za nadaljnji razvoj podjetja, ki bo še naprej temeljil predvsem na kupcu prilagojeni proizvodnji in na visokem strokovnem znanju. Zadnjih nekaj let smo v podjetju stalno vlagali v novo strojno opremo ter povečevali prepoznavnost na trgu, s podobno filozofijo pa nameravamo poslovati tudi v prihodnje. V ta namen bomo posodobili tudi celostno grafično podobo in spletno stran podjetja.

V naslednjih letih želimo ostati eno izmed vodilnih in močno prepoznavnih podjetij na področju primarne predelave lesa in izdelave palet, povečati pa načrtujemo tudi količino in nivo predelave lesa na najvišjih zahtevnostnih stopnjah z uveljavitvijo novih tehnologij predelave lesa. Poleg ustvarjanja prihodkov na domačem trgu je naš cilj, kot že navedeno, usmerjen tudi v povečanje prodaje na tuje trge.

Close Menu